GOTONG ROYONG PERDANA 2013

GOTONG ROYONG PERDANA 2013

SHD - Program yang diadakan pada sabtu 12 januari 2013. Pelajar diberikan tugasan mengikut wakil-wakil kelas dan dipantau oleh guru. Jadual kerja seharian itu telah siap dibuat, diedar dan ditampal ditempattempat yang mudah di akses oleh semua warga SHD. 
            Ada yang ditugaskan membersih kawasan kantin, ada dikawasan surau, ada dibanguna sekolah, ada dipondok-pondok membaca dan seterusnya. Nampaknya selepas gotong royong ini sekolah bertambah bersin dan ceria. Harap  Keindahan dan kebersihan seumpama ini akan berterusan.
             Kira berjaya dan berbalui program ini.