Perhimpunan Pagi

Dijalankan pada setiap pagi

Perhimpunan 10 minit
7.20 - 7.30am
 
agenda :
  • Bacaan Al Quran dan terjemahan.
  • Amanat dari :
  1. Pentadbir atau
  2. Guru bertugas harian atau
  3. Guru disiplin
  4. HEM dan sebagainya.