Hari KOOP dan Sukan Sekolah
 SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2013
“ KOPERASI : BERSATU UNTUK PERSEKITARAN SEJAGAT”
&
 HARI SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

 

   

 HARI              :       SABTU ( 15 JUN 2013 )
 MASA            :       9.00  - 2.00 PETANG
 TEMPAT        :       SAM SUNGAI HAJI DORANI


HARI KOPERASI SEKOLAH 


MATLAMAT


Menuju Ke Arah Perkhidmatan Koperasi yang Cemerlang.

OBJEKTIF
           
            Di akhir program ini, guru dan kakitangan akan dapat :


  •  Memberi pendedahan kepada pelajar tentang ilmu koperasi dan keusahawanan.
  • Membantu membangunkan modal insan yang berpotensi untuk memperkukuhkan bidang keusahawanan negara.
  •  Menyediakan ruang untuk pelajar menimba ilmu perniagaan dan keusahawanan.